Osoby zgłaszające się na kurs powinny posiadać:
Dowód osobisty, w przypadku paszportu dodatkowo - zaświadczenie o zameldowaniu.
UWAGA! przyszli 18 latkowie !!!
Według obecnych przepisów kurs można rozpocząć dopiero na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.